خدمات

کالای پزشکی شهرام

 تجهیزات پزشکی، چشم پزشکی و زیبایی


لنزهای طبی، رنگی، طبی رنگی و داخل چشمی

 


تجهیزات بیمارستانی و اطاق عمل، ابزار جراحی، فشار سنج، دستگاه و نوارهای قند خون، کفش طبی، ...
تجهیز و راه اندازی سالنهای زیبایی، لاغری، پوست، ...

 

 

 

لنزلنز_طبی  لنز_رنگیلنز_طبی_رنگیلنز_هاردلنز_سختلنز_توریکلنز_آستگماتلنز_

آستیگمات_دارلنز_فانتزیبهترین_لنز سولوتیکا لنز_اصل دسیوسولکوسولیکوبوش_اند_لومب

بوش_اند_لامب پلاتینومپلاتینیوم دوراسافتالگانسسیباویژنآلکانلنز_رنگی_آلکان ایراپتیکس

ایراوپتیکس ایراپتیکس_کالر ایراوپتیکس_کالرز سلیکون_هایدروژل لنز_سلیکونی لنز_مارشال 

لنز_نچرال لنز_لومینوس لنز_دهب لنز_ونوس نیوویژن نئوویژن آناستازیا لنز_آناستازیا ایلوژن

ایلوژن_کالرایلوژن_کالرز لنز_ایلوژن لنز_ایلوژن_کالرز لنز_رنگی_ایلوژن لنز_رنگی_ایلوژن_کالر 

لنز_طبی_رنگی_ایلوژن لنز_پلیویو پلی_ویو دهب لنز_دهبلنز_طبی_رنگی_دهب لنز_بلا لنز_ماگزیما 

سولیکو سولکو الیت لنز_رنگی_دیاموند لنز_بیوترو لنز_اکیوویواویسس لنز_الگانسلنز رنگی الگانس _ لنز دهب

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ، لنز اصل ، نورا لنز ، nooralens


 
انواع لنز